Нашите успехи

Нов голям успех!

Заместник кметът по строителството и сигурността в община Благоевград инженер Стоян Благоев връчи награди на преподаватели и участници в XV национален ученически празник "За хляба наш...". Празникът е посветен на Международния ден на земята. Той се проведе на 24 и 25 април, под патронажа на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов.

Ученици от шести и седми клас в нашето училище се класираха заслужено на първо място! Поздравяваме ги за отличното представяне и им пожелаваме нови успехи!

 

Голям успех!

Шестокласничките  от 5- то ОУ "Христо Ботев"- Кюстендил Мила Йорданова и Теодора Атанасова се класираха за международно участие в обучителния център на НАСА в град Измир, Турция. Те печелят наградата с есе на тема "Ако можех да взема трима човека с мен на междузвездно пътуване , кого бих взел и защо?".

В националният конкурс за есе по една от три теми, обявени от космическите центрове, взеха участие 4 ученици от шести клас на Пето ОУ „Христо Ботев". Тази година се съревноваваха над 130 есета на ученици, на възраст от 9 до 16 години от цялата страна.

Ученичките ще бъдат 6 дни на обучение по специализирани научно-образователни програми в международния център. Работи се в групи, при изключителна организация и високо натоварване през целия ден. Всеки участник показва какво е научил, а преживяното е незабравим спомен. Класирането за участие в международния „Space Camp" е успех за учениците, за училището и за Кюстендил. Той за пореден път доказва, че нашите деца са умни и талантливи, коментира директорът Искра Владимирова.

 

НАГРАДА ЗА ОТЛИЧНО ОТВОРЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕТО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

 

На 05.10.2019г.в  сградата на Научно -Техническите Съюзи, град София, с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейската програма Хоризонт 2020, се проведе Ден на отвореното иновативно училище.  Проектът OSOS, по който и нашето училище работи, обединява 1000 училища от 11 страни. Този проект мотивира училището да се развива не само  като център за учене, но и като място, където децата мечтаят, творят, споделят, правят открития.
           Цел на Денят на отвореното училище е да се стимулира творческата активност и инициативност на младите хора, да се мотивират за самостоятелна работа по проекти и начина на представяне.

Проектът „Подходящи и качествени храни за астронавти“ на учениците от 7 клас на Пето ОУ „Христо Ботев“ Виктор Тасков и Мирослав Божков и тяхната ръководителка Даниела Георгиева  беше сред 22-та проекта, одобрени да бъдат представени на публична защита. Представянето на дейностите и резултатите по проекта бе под формата на презентация и видеофилм. Чрез дейностите по проекта учениците усвояват научни знания, формират и практикуват умения, които са ценни в реалния живот.  Презентациите бяха оценявани от компетентно жури. С представянето и успешната защита на своя проект, екипът на Пето ОУ „Христо Ботев“ бе удостоен с трета награда за отлично отворено обучение.

Да поздравим екипа на Пето ОУ „Христо Ботев“ за постигнатите резултати и за приноса им за издигане престижа на училището и образователната система в град Кюстендил.

 

 

Обмен на иновативни практики в Пето ОУ „Христо Ботев“, Кюстендил

 

В тридневен обмен на иновации по НП „Иновации в действие“ в Пето ОУ „Христо Ботев“, Кюстендил гости бяха учители и ученици от ОУ „В.Левски“, град Кнежа и ОУ „А. Страшимиров“, с.Светлен, общ.Търговище. Екипи от Пето ОУ представиха пред гостите един нов поглед при изучаването на STEM – науки.

Г-жа Костова и учениците от трети клас представиха час за  занимания по интереси „Приложна наука“ на тема „Малки детективи“. Обучението бе изнесено в една от залите на „Торготерм“ АД, където малките детективи писаха и разчитаха невидими писма, правиха научни опити и експерименти, запознаха се с устройството и приложението на дрон и робот,  обсъждаха и правиха изводи в една различна, креативна среда. Децата бяха силно впечатлени от новите тнехнологии и мотивирани да изучават науки, за да получат по- добра реализация в живота. В експерименталната работа на третокласниците активно се включиха и учениците от гостуващите училища.

Чрез бинарния урок „Бягаща математика“,  проведен от М. Миленкова - начален учител и В.Николов- учител по ФВС, учениците доказаха, че изучаването на математиката може да бъде лесно и забавно. Учениците, преминавайки през различни изпитания – подвижни игри и математически задачи, откриха „ключа на знанието“.

Младите еколози от 4 клас и г-жа И. Вучкова изследваха замърсяването на водите и коритото на река Банщица, научиха как се пречистват водите. Чрез метода „Дърво на решенията“ учениците направиха важни заключения относно опазването, пречистването и разумното използване на водите.

В седми клас бе проведен бинарен урок „Законът на Ом. Формули и математически изчисления“. Учениците с професионалното ръководство на Св. Петров – учител по физика и Д. Шиякова – учител по математика, откриха взаимната свързаност между физиката и математиката, осъзнаха, че когато двете науки си „помагат“, ученето става по- лесно, а трудните предмети – по – разбираеми.

Срещата завърши с кръгла маса на тема „Иновативни методи и похвати за качествено образование“, на която бяха споделени иновативни практики, идеи, предизвикателства и решения. На срещата присъстваха и педагози от ОУ „Васил Главинов“, град Велес, Северна Македония.

 

 

 

© 2010 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode